RSS

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับ จังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน 2567


     วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 07.00 น. ที่พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ (พิพิธภัณฑ์เรือนไทย) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญใส่บาตร “วันอนุรักษ์ไทย” ถวายพระราชกุศลพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนางสาวสุพัตรา คล้ายทิม, นายอนุชา พัสถาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หน่วยงานราชการ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน เข้าร่วมในพิธี มีพระพรหม วัชรวิสุทธิ์ เจ้าคณะภาค 4 เจ้าอาวาสวัดคูยางเป็นประธานสงฆ์

    โดยเวลา 08.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพร และนำพสกนิกรร่วมกล่าวถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จากนั้นร่วมรับชม การบรรเลงเพลงโดยวงมหาดุริยางค์ไทย เพลงชื่นชุมนุมกลุ่มดนตรีไทย พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี การบรรเลงเพลงเทิดพระเกียรติเพลงลาวสมเด็จ การแสดง “รำถวายพระพร” โดย นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สธ. จำนวน 69 คน จากนั้นประธานในพิธี นำหัวหน้าส่วนราชการ และพสกนิกรชาวจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 45 รูป ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน พุทธศักราช 2567 แสดงถึงความจงรักภัคดี ขอน้อมเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพระวรกายและพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทรงเป็นมิ่งขวัญของเหล่าปวงชนชาวไทยตลอดไป

    สำหรับภาคค่ำ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป มีการแสดงดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทยและการแสดงนาฏศิลป์นานาชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2567

Back
วันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน 2567
 
Download
วันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน 2567
 
Download
วันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน 2567
 
Download
วันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน 2567
 
Download
วันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน 2567
 
Download
วันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน 2567
 
Download
วันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน 2567
 
Download
วันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน 2567
 
Download
วันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน 2567
 
Download
วันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน 2567
 
Download
วันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน 2567
 
Download
วันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน 2567
 
Download
วันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน 2567
 
Download
วันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน 2567
 
Download
วันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน 2567
 
Download
วันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน 2567
 
Download
วันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน 2567
 
Download
วันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน 2567
 
Download
วันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน 2567
 
Download
วันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน 2567
 
Download
วันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน 2567
 
Download
วันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน 2567
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery