RSS

กิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชนบ้านวังยาง

          วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี จัดกิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชนบ้านวังยาง ณ วัดวังยาง ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร เพื่อส่งเสริมให้สำนักงานนำเกณฑ์สำนักงานสีเขียว Green Office ไปประยุกต์ใช้ และเพื่อสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีส่วนทำให้บุคลากรและคนในชุมชนมีความภาคภูมิใจและมีความสามัคคีกันในพื้นที่

Back
img_2122_resize
 
Download
img_2121_resize
 
Download
img_2120_resize
 
Download
img_2119_resize
 
Download
img_2118_resize
 
Download
img_2117_resize
 
Download
img_2116_resize
 
Download
img_2115_resize
 
Download
img_2114_resize
 
Download
img_2113_resize
 
Download
img_2112_resize
 
Download
img_2111_resize
 
Download
img_2110_resize
 
Download
img_2108_resize
 
Download
img_2107_resize
 
Download
img_2106_resize
 
Download
img_2105_resize
 
Download
img_2104_resize
 
Download
img_2103_resize
 
Download
img_2102_resize
 
Download
img_2101_resize
 
Download
img_2100_resize
 
Download
img_2099_resize
 
Download
img_2098_resize
 
Download
img_2097_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery