RSS

กิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชนบ้านวังยาง

          วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี จัดกิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชนบ้านวังยาง ณ วัดวังยาง ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร เพื่อส่งเสริมให้สำนักงานนำเกณฑ์สำนักงานสีเขียว Green Office ไปประยุกต์ใช้ และเพื่อสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีส่วนทำให้บุคลากรและคนในชุมชนมีความภาคภูมิใจและมีความสามัคคีกันในพื้นที่

Back
img_2095_resize
 
Download
img_2094_resize
 
Download
img_2093_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery