RSS

 พิธีวางพานดอกไม้ ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย)
และ มอบเกียรติบัตรให้บุคลากรผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ประจำปี 2562

        วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดพิธีวางพานดอกไม้ ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย) และมอบเกียรติบัตรให้บุคลากรผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ประจำปี 2562 จำนวน 10 ท่าน โดยแบ่งเป็นประเภทการตีพิมพ์ของผลงานวิจัย อันได้แก่ การตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับชาติทีมีค่าผลรวมค่าอ้างอิงตั้งแต่ 1.0 ขึ้นไป 6 ท่านการตีพิมพ์วิจัยระดับชาติที่มีค่าอ้างอิงสูงสุด 1 ท่าน และการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 3 ท่าน ทั้งนี้ มีรองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธี
        พร้อมทั้งในระหว่างนี้ ยังมีการจัดการแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขัน 180-IQ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (STEAM) การแข่งขัน RoV School Championship (โดยให้ผู้แข่งขันในรูปแบบออนไลน์) การแข่งขันการทำแผนที่สิ่งแวดล้อม การประกวดคลิปวีดิโอแบบสร้างสรรค์ การประกวดสื่อภาพนิ่ง Infographic และการประกวดคลิปวีดิโอ  จากสถานการณ์การเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงทำให้การแข่งขันส่วนใหญ่ เป็นการแข่งขันในรูปแบบของออนไลน์ เพื่อลดความเสี่ยงจากสถานการณ์ดังกล่าว

             ภาพและข่าว โดยงานประชาสัมพันธ์ kpru

Back
img_9714
 
Download
img_9709
 
Download
img_9707
 
Download
img_9706
 
Download
img_9703
 
Download
img_9702
 
Download
img_9698
 
Download
img_9695
 
Download
img_9693
 
Download
img_9692
 
Download
img_9690
 
Download
img_9688
 
Download
img_9686
 
Download
img_9684
 
Download
img_9682
 
Download
img_9680
 
Download
img_9679
 
Download
img_9678
 
Download
img_9674
 
Download
img_9670
 
Download
img_9666
 
Download
img_9664
 
Download
img_9662
 
Download
img_9659
 
Download
img_9658
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery