RSS

FMS Freshy Night 2019

          เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 15.00 น. ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม FMS Freshy Night 2019 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการประกวด ดาว,เดือนและดาวเทียม โดยมีผลการประกวดดังนี้
            รางวัลชนะเลิศในการประกวดฝ่ายชาย นายจิรกฤต  อยู่สิทธิ์ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 1 นายภธรรม  พูลเขียว โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รองชนะเลิศอันดับ 2 นายภานุ สวนแก้ว โปรแกรมวิชาการบัญชี  
       สำหรับรางวัลชนะเลิศฝ่ายหญิง นางสาววริศรา  วันชัย โปรแกรมวิชาการบัญชี
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาวกัญญารัตน์  รัชตรุ่งโรจน์กุล โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางสาวภัทราวดี  ตาไว  โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป  
รางวัลชนะเลิศดาวเทียม นายอภิสิทธิ์  สวัสดี โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์และผลการประกวดรางวัล Popular Vote ได้แก่ นายภธรรม  พูลเขียว โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นอกจากนี้ภายในงานยังมีวงดนตรีโฟล์คซอง จากโปรแกรมวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ซึ่งจัดในช่วงเช้าและ กิจกรรมสันทนาการสร้างความสนุกสนานและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาชั้นปีที่ 1 กับรุ่นพี่ที่มาร่วมงานดังกล่าว

Back
img_2535_resize
 
Download
img_2527_resize
 
Download
img_2512_resize
 
Download
img_2511_resize
 
Download
img_2498_resize
 
Download
img_2478_resize
 
Download
img_2472_resize
 
Download
img_2462_resize
 
Download
img_2392_resize
 
Download
img_2368_resize
 
Download
img_2366_resize
 
Download
img_2362_resize
 
Download
img_2358_resize
 
Download
img_2354_resize
 
Download
img_2349_resize
 
Download
img_2336_resize
 
Download
img_2334_resize
 
Download
img_2332_resize
 
Download
img_2271_resize
 
Download
img_2260_resize
 
Download
img_2257_resize
 
Download
img_2253_resize
 
Download
img_2250_resize
 
Download
img_2247_resize
 
Download
img_2228_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery