RSS

มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563
(Regional Research Expo 2020)

          รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ปาจรีย์ ผลประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์ อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะ ครุศาสตร์ อาจารย์อรทัย บุญเที่ยง อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะ ครุศาสตร์ และเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพร้อมผู้ประกอบการ นำผลิตภัณฑ์เข้าร่วมมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563 (Regional Research Expo 2020) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ลำรางทุ่งกะโล่ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

Back
89151443_1600267450148827_4044390464340623360_n
 
Download
89093585_600031187539376_7273380721815715840_n
 
Download
89071632_2610769409046515_5031828738753429504_n
 
Download
89038726_937405706684842_147159929046695936_n
 
Download
89034625_492420568106404_4965386908944302080_n
 
Download
88360937_2538326593096908_2006017325169377280_n
 
Download
88240500_200833967896678_5820808488657354752_n
 
Download
88197303_214723039675333_2047688682718101504_n
 
Download
88150499_1533390586828459_4162077906895372288_n
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery