RSS

โครงการประชุมวิชาการนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดีระดับชาติ ครั้งที่ 1

 

          วันจันทร์ ที่ 14 กันยายน 2563 ที่หอประชุมที่ปังกรรัศมีโชติ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมวิชาการนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดีระดับชาติ ครั้งที่ 1 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญดาว แจ่มแจ้ง พร้อมด้วย บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิด
          สำหรับการประชุมวิชาการนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดีระดับชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรของมหาวิทยลัย และบุคลากรจากหน่วยงานภายนอก โดยการใช้เวทีการประกวดนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีระดับชาติ เป็นตัวขับเคลื่อนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย หรือบุคลากรจากหน่วยงานภายนอกผลิตผลงานนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อพัฒนางานของตนให้มีองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานที่สมบูรณ์ขึ้น ร่วมทั้งสามารถนำนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ได้จริง
          ทั้งนี้ การประชุมวิชาการนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดีระดับชาติ ครั้งนี้ มีผลงานรวม ทั้งสิ้นจำนวน 57 ผลงาน โดยแบ่งเป็นผลงานจากบุคคลภายนอกจำนวน 15 ผลงาน ผลงานจากบุคลากรภายในจำนวน 42 ผลงาน โดยเป็นการนำเสนอแบบภาคบรรยาย จำนวน 13 เรื่อง และการนำเสนอภาพโปสเตอร์ จำนวน 44 เรื่อง
 
ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์  
Back
14-09-63__23_resize
 
Download
14-09-63__22_resize
 
Download
14-09-63__21_resize
 
Download
14-09-63__20_resize
 
Download
14-09-63__19_resize
 
Download
14-09-63__18_resize
 
Download
14-09-63__17_resize
 
Download
14-09-63__16_resize
 
Download
14-09-63__15_resize
 
Download
14-09-63__14_resize
 
Download
14-09-63__13_resize
 
Download
14-09-63__12_resize
 
Download
14-09-63__11_resize
 
Download
14-09-63__10_resize
 
Download
14-09-63__9_resize
 
Download
14-09-63__8_resize
 
Download
14-09-63__7_resize
 
Download
14-09-63__6_resize
 
Download
14-09-63__5_resize
 
Download
14-09-63__4_resize
 
Download
14-09-63__3_resize
 
Download
14-09-63__2_resize
 
Download
14-09-63__1_resize
 
Download
14-09-63__0_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery