RSS

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมเตรียมการ "จัดประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา" ประจำปี 2564

          วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดการประชุม "การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานในการประชุม  ซึ่งมีกำหนดจัดการประชมวิชาการระดับชาติฯ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

 

Back
สถาบันวิจัยและพัฒนา เตรียมจัดประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา ประจำปี 2564
 
Download
สถาบันวิจัยและพัฒนา เตรียมจัดประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา ประจำปี 2564
 
Download
สถาบันวิจัยและพัฒนา เตรียมจัดประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา ประจำปี 2564
 
Download
สถาบันวิจัยและพัฒนา เตรียมจัดประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา ประจำปี 2564
 
Download
สถาบันวิจัยและพัฒนา เตรียมจัดประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา ประจำปี 2564
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery