RSS

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง R2R สู่การทำงานงานอย่างมีความสุข

 

          วันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรสถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง R2R สู่การทำงานอย่างมีความสุข โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฆัมภิชา ตันติสันติสม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในพิธี

 

          โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีการพัฒนา ข้อเสนอโครงการวิจัย สามารถขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยและสามารถนำผลที่ได้รับจากการวิจัยไปสู่การพัฒนางานของ ตนเองได้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กรเพื่อให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างสวยงามกลายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ วิทยากรโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุณี  บุญพิทักษ์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 50 คน

Back
img_9850_resize
 
Download
img_9848_resize
 
Download
img_9846_resize
 
Download
img_9845_resize
 
Download
img_9844_resize
 
Download
img_9841_resize
 
Download
img_9838_resize
 
Download
img_9837_resize
 
Download
img_9834_resize
 
Download
img_9833_resize
 
Download
img_9831_resize
 
Download
img_9829_resize
 
Download
img_9828_resize
 
Download
img_9825_resize
 
Download
img_9823_resize
 
Download
img_9822_resize
 
Download
img_9819_resize
 
Download
img_9815_resize
 
Download
img_9808_resize
 
Download
img_9807_resize
 
Download
img_9745_resize
 
Download
img_9743_resize
 
Download
img_9742_resize
 
Download
img_9741_resize
 
Download
img_9740_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery