RSS

KPRU NEWS : สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.กำแพงเพชร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนางานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์"

         วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ที่ห้องประชุมสักทอง ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนางานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์" เพื่อส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ให้กับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการออกแบบงานวิจัยที่เชื่อมโยงกับคุณค่าทางธุรกิจ โดยโครงการนี้เป็นโครงการที่จะพลักดันให้เกิดการต่อยอดงานวิจัยและส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย และผู้ประกอบการ มีการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้สามารถขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยและสามารถนำผลที่ได้รับจากการวิจัยไปสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ ซึ่งเป็นการส่งเสริมคุณ่าในงานวิจัยมากยิ่งขึ้น อีกทั้งช่วยให้เกิดการสร้างธุรกิจใหม่ สร้างสิทธิประโยชน์สู่นักวิจัย หน่วยงาน มหาวิทยาลัยฯ รวมถึงสร้างประโยชน์และคุณค่าให้กับประเทศไทย

         สำหรับการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้รับความอนเคราะห์จาก ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม ที่ปรึกษาอาวุโส ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย และผู้จัดการโปรแกรม Food Tech Accelerator และ Food Innopolis Global Network, Food Innopolis สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นวิทยากรในการจัดอบรมฯ

 www.kpru.ac.th  055 706 555

Back
img_7840_resize
 
Download
img_7839_resize
 
Download
img_7837_resize
 
Download
img_7836_resize
 
Download
img_7833_resize
 
Download
img_7825_resize
 
Download
img_7824_resize
 
Download
img_7821_resize
 
Download
img_7819_resize
 
Download
img_7807_resize
 
Download
img_7805_resize
 
Download
img_7802_resize
 
Download
img_7800_resize
 
Download
img_7794_resize
 
Download
img_7791_resize
 
Download
img_7784_resize
 
Download
img_7780_resize
 
Download
img_7775_resize
 
Download
img_7774_resize
 
Download
img_7772_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery