RSS

? KPRU NEWS : คณะวิทยาการจัดการ มรภ.กำแพงเพชร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิจัยและพัฒนาเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ" ?? ? วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ที่ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยและพัฒนาเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มีแนวทางที่ถูกต้องในการขอตำแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ ซึ่งจะต้องมีผลงานวิจัยประกอบในการขอรับตำแหน่งทางวิชาการฯ โดยงานวิจัยต้องมีคุณภาพ กระบวนการวิจัยถูกต้อง และมีประโยชน์ในระดับจังหวัดหรือระดับประเทศ ? ในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร หลินเจริญ อาจารย์ภาควิชาบริหาร วิจัย และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากร ? www.kpru.ac.th ☎️ 055 706 555

Back
dsc02624
 
Download
dsc02622
 
Download
dsc02617
 
Download
dsc02613
 
Download
dsc02610
 
Download
dsc02608
 
Download
dsc02607
 
Download
dsc02606
 
Download
dsc02598
 
Download
dsc02596
 
Download
dsc02594
 
Download
dsc02593
 
Download
dsc02592
 
Download
dsc02591
 
Download
dsc02589
 
Download
dsc02587
 
Download
dsc02583
 
Download
dsc02576
 
Download
dsc02571
 
Download
dsc02569
 
Download
dsc02567
 
Download
dsc02566
 
Download
dsc02564
 
Download
dsc02563
 
Download
dsc02562
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery