RSS

KPRU NEWS : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อส่งเสริมการเขียนข้อเสนอโครงการขอทุนทุนสนับสนุน(Fundamental Fund; FF)"

 
          วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อส่งเสริมการเขียนข้อเสนอโครงการขอทุนทุนสนับสนุน(Fundamental Fund; FF)" โดยมี รศ.วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธี
          สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อส่งเสริมการเขียนข้อเสนอโครงการขอทุนทุนสนับสนุน(Fundamental Fund; FF)" วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ สังข์รักษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
          จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสักทอง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
Back
img_7957
 
Download
img_7954
 
Download
img_7950
 
Download
img_7948
 
Download
img_7946
 
Download
img_7941
 
Download
img_7934
 
Download
img_7933
 
Download
img_7931
 
Download
img_7930
 
Download
img_7929
 
Download
img_7928
 
Download
img_7923
 
Download
img_7919
 
Download
img_7917
 
Download
img_7916
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery