RSS

KPRU news : อธิการบดี ม.ราชภัฏกำแพงเพชร ศึกษาเยี่ยมชมงานเกี่ยวกับกระบวนการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วน

          วันที่ 9 เมษายน 2567 ผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต อธิการบดี และ ผศ.ดร.ชญาดา กลิ่นจันทร์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (อว. For EV) เข้าศึกษาเยี่ยมชมงานเกี่ยวกับกระบวนการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วน ณ บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จำกัด จังหวัดชลบุรี และ บริษัท นูออโว พลัส จำกัด จังหวัดระยอง เพื่อสนองนโยบายของกระทรวง อว. ที่ว่าให้เป็นกระทรวงหลักในการสนับสนุน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการผลิตและการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ และเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนที่สำคัญของโลก หรือศูนย์กลางของภูมิภาคเอเซีย
---
          บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ชีพี จำกัด จังหวัดชลบุรี โดยมีนายสุโรจน์ แสงสนิท รองประธานกรรมบริหาร และในฐานะอุปนายก สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ให้การต้อนรับ และบรรยายเกี่ยวกับกระบวนการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วน (รถยนต์ เอ็มจี) ซึ่งมีการจำหน่ายภายในประเทศ รวมทั้งการส่งออกไปจำหน่ายยังประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน พร้อมเปิดให้คณะกรรมการฯ และนักวิชาการ เข้าศึกษาดูงานทั้งในโรงงานประกอบรถยนต์ และโรงงานแบตเตอรี่ของบริษัท เพื่อให้รับทราบในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต
---
          และในวันเดียวกัน ได้เดินทางเข้าศึกษาดูงานต่อ ณ บริษัท นูออโว พลัส จำกัด จังหวัดระยอง โดยมี นายปัณณวิชญ์ เพี้ยนภักตร์ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการผลิตและวิจัยพัฒนา ให้การต้อนรับ พร้อมให้นักวิชาการให้การบรรยายในขั้นตอนการผลิตและจัดจำหน่ายแบตเตอรี่ประเภทลิเธียมไอออนฟอสเฟต Lithium iron phosphate battery (LFP) ด้วยนวัตกรรมการผลิตแบตเตอรี่ SemiSolid ซึ่งเป็นเทคโนโลยีแห่งแรกของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมทั้งรับชมห้องปฏิบัติการที่มีความทันสมัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
---
          นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังได้สอบถามถึงแผนและแนวทางการพัฒนาศักยภาพกำลังคน รวมถึงการพัฒนากำลังผลิตของบริษัท เพื่อนำไปใช้เป็นแบบอย่างในการขับเคลื่อนและพัฒนาการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องของกระทรวง อว. ต่อไป

Back
435708018_824302276388346_1251461719119256043_n
 
Download
434865775_823755726443001_4632142166686683493_n
 
Download
434860894_823755763109664_4137916733891782289_n
 
Download
434851939_823755773109663_2025506744347410758_n
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery