RSS

                                                                                                     การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ"

                  วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 ที่ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ" โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ เป็นประธานในพิธี กิจกรรมนี้จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร  หลินเจริญ อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มาเป็นวิทยากร มีผู้เข้ารวมการอบรมฯ จำนวน 20 คน

                                                                                                  ภาพ/ข่าว โดย : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Back
1k8a9696_resize
 
Download
1k8a9693_resize
 
Download
1k8a9688_resize
 
Download
1k8a9686_resize
 
Download
1k8a9681_resize
 
Download
1k8a9680_resize
 
Download
1k8a9678_resize
 
Download
1k8a9675_resize
 
Download
1k8a9669_resize
 
Download
1k8a9666_resize
 
Download
1k8a9665_resize
 
Download
1k8a9660_resize
 
Download
1k8a9657_resize
 
Download
1k8a9656_resize
 
Download
1k8a9651_resize
 
Download
1k8a9649_resize
 
Download
1k8a9646_resize
 
Download
1k8a9640_resize
 
Download
1k8a9635_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery