RSS

จังหวัดกำแพงเพชร จัดการสัมมนาการแก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ

               เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ คณะอนุกรรมาธิการ เพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาเรื่อง ข้าวโพด และ มันสำปะหลัง จัดการศึกษาดูงานและสัมมนา เรื่อง การมีส่วนร่วมของเกษตรกรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาข้าวโพดและมันสำปะหลัง ของจังหวัดกำแพงเพชร ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

               รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมให้การต้อนรับ คณะกรรมาธิการฯ สภาผู้แทนราษฏร และเกษตรกรผู้เข้าร่วมสัมมนา “การมีส่วนร่วมของเกษตกรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาข้าวโพดและมันสำปะหลัง ของจังหวัดกำแพงเพชร”  โดยมีนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน และมีนายอนันต์ ผลอำนวย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมการสัมมนา  การจัดสัมมนาในครั้งนี้ เนื่องด้วย คณะกรรมาธิการวิสามัญ เล็งเห็นว่าเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในฐานะเป็นกลไกสำคัญที่จะให้ข้อมูลข้อเท็จจริงและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาเรื่องข้าวโพดและมันสำปะหลังและเป็นเสียงสะท้อนกลับไปสู่รัฐบาลในการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนสืบไป

               ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและบริการวิชาการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง  ประธานโปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ ร่วมทำหน้าที่เป็นคณะอนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาเรื่องข้าวโพดและมันสำปะหลัง ของจังหวัดกำแพงเพชร

Back
img_9955_resize
 
Download
img_9946_resize
 
Download
img_9945_resize
 
Download
img_9943_resize
 
Download
img_9941_resize
 
Download
img_9940_resize
 
Download
img_9939_resize
 
Download
img_9938_resize
 
Download
img_9937_resize
 
Download
img_9936_resize
 
Download
img_9935_resize
 
Download
img_9934_resize
 
Download
img_9933_resize
 
Download
img_9932_resize
 
Download
img_9930_resize
 
Download
img_9929_resize
 
Download
img_9928_resize
 
Download
img_9927_resize
 
Download
img_9926_resize
 
Download
img_9925_resize
 
Download
img_9924_resize
 
Download
img_9922_resize
 
Download
img_9921_resize
 
Download
img_9920_resize
 
Download
img_9919_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery