RSS

FMS Freshy Night 2019

          เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 15.00 น. ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม FMS Freshy Night 2019 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการประกวด ดาว,เดือนและดาวเทียม โดยมีผลการประกวดดังนี้
            รางวัลชนะเลิศในการประกวดฝ่ายชาย นายจิรกฤต  อยู่สิทธิ์ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 1 นายภธรรม  พูลเขียว โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รองชนะเลิศอันดับ 2 นายภานุ สวนแก้ว โปรแกรมวิชาการบัญชี  
       สำหรับรางวัลชนะเลิศฝ่ายหญิง นางสาววริศรา  วันชัย โปรแกรมวิชาการบัญชี
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาวกัญญารัตน์  รัชตรุ่งโรจน์กุล โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางสาวภัทราวดี  ตาไว  โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป  
รางวัลชนะเลิศดาวเทียม นายอภิสิทธิ์  สวัสดี โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์และผลการประกวดรางวัล Popular Vote ได้แก่ นายภธรรม  พูลเขียว โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นอกจากนี้ภายในงานยังมีวงดนตรีโฟล์คซอง จากโปรแกรมวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ซึ่งจัดในช่วงเช้าและ กิจกรรมสันทนาการสร้างความสนุกสนานและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาชั้นปีที่ 1 กับรุ่นพี่ที่มาร่วมงานดังกล่าว

Back
img_2970_resize
 
Download
img_2960_resize
 
Download
img_2950_resize
 
Download
img_2942_resize
 
Download
img_2932_resize
 
Download
img_2931_resize
 
Download
img_2916_resize
 
Download
img_2914_resize
 
Download
img_2903_resize
 
Download
img_2885_resize
 
Download
img_2843_resize
 
Download
img_2834_resize
 
Download
img_2819_resize
 
Download
img_2818_resize
 
Download
img_2812_resize
 
Download
img_2778_resize
 
Download
img_2711_resize
 
Download
img_2710_resize
 
Download
img_2690_resize
 
Download
img_2687_resize
 
Download
img_2600_resize
 
Download
img_2590_resize
 
Download
img_2572_resize
 
Download
img_2568_resize
 
Download
img_2556_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery