RSS

                                    โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ ได้จัดโครงการตรุษจีน ณ ศาลาลานอเนกประสงค์ ข้างอาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปี 2563

          วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00  โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ ได้จัดโครงการตรุษจีน ณ ศาลาลานอเนกประสงค์ ข้างอาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานกล่าวเปิดและอาจารย์นันทิวัน อินหาดกรวด ประธานโปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงานวัสถุประสงค์การจัดโครงการฯ

          ในจัดกิจกรรมนี้เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมจีนอีกทั้งยังเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาฯ โครงการตรุษจีนประจำปีนี้ เริ่มด้วยพิธีบวงทรวงฯ การแสดงจากโปรแกรมภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และการประกวดร้องเพลง พร้อมกับจัดบู๊ทกิจกรรมให้ได้ร่วมสนุกกันอีกมากมาย และมีนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมมาร่วมโครงการในครั้งนี้

                                                   ภาพ/ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภักกำแพงเพชร

Back
img_0642
 
Download
img_0628
 
Download
img_0608
 
Download
img_0602
 
Download
img_0598
 
Download
img_0593
 
Download
img_0500
 
Download
img_0496
 
Download
img_0493
 
Download
img_0477
 
Download
img_0474
 
Download
img_0470
 
Download
img_0463
 
Download
img_0459
 
Download
img_0435
 
Download
img_0429
 
Download
img_0422
 
Download
img_0410
 
Download
img_0392
 
Download
img_0383
 
Download
img_0380
 
Download
img_0376
 
Download
img_0370
 
Download
img_0367
 
Download
img_0363
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery