RSS

การเตรียมความพร้อมก่อนเรียน โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ประจำปีการศึกษา 2563

          วันที่ 25 มิถุนายน 63 ที่ ห้องประชุมครุร่มสัก 1 ชั้น 3 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเรียน ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ ระหว่างวันที่ 24 – 28 มิถุนายน 2563 ซึ่งเป็นนักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น จำนวน 32 คน และนักศึกษาภาคปกติ จำนวน 28 คน รวม 60 คน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี กล่าวต้อนรับและให้โอวาทกับนักศึกษา และกล่าวต้อนรับเข้าสู่คณะครุศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ นอกจากนี้ภายในกิจรรมยังมีพิธีลงนามสัญญารับทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่1 ปีการศึกษา2563 อีกด้วย

Back
img_0256
 
Download
img_0240
 
Download
img_0239
 
Download
img_0238
 
Download
img_0230
 
Download
img_0226
 
Download
img_0221
 
Download
img_0217
 
Download
img_0215
 
Download
img_0212
 
Download
img_0208
 
Download
img_0207
 
Download
img_0205
 
Download
img_0204
 
Download
img_0202
 
Download
img_0201
 
Download
img_0199
 
Download
img_0193
 
Download
img_0192
 
Download
img_0189
 
Download
img_0187
 
Download
img_0184
 
Download
img_0183
 
Download
img_0181
 
Download
img_0180
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery