RSS

โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับที่ 1 ขั้น 2 ฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง , ลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) รุ่นที่ 1
      วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่ค่ายรามจิตติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับที่ 1 ขั้น 2 ฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง, ลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 – 27 มีนาคม 2564 โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาสัมคมศึกษา สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 115 คนเข้าร่วมอบรม     
      สำหรับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีความรู้เกี่ยวกับกิจการลูกเสืออย่างถูกต้อง เพื่อเสริมสร้างนักศึกษาให้เป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่มีสุขภาวะที่ดีทั้งในด้านความคิด หลักการ ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่ถูกต้อง และเพื่อให้นักศึกษาได้ก้าวเข้าสู่การเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือตามมาตรฐานของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Back
img_0190
 
Download
img_0175
 
Download
img_0166
 
Download
img_0154
 
Download
img_0131
 
Download
img_0126
 
Download
00002
 
Download
0001 18
 
Download
0001 17
 
Download
0001 14
 
Download
0001 10
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery