RSS

นิทรรศการนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564

     คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดนิทรรศการของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564 “ครูยุคใหม่ ห่างไกลโควิด ใส่ใจลูกศิษย์ ชีวิตพัฒนา” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธี กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้แสดงผลงานทางวิชาการที่ได้จัดทำระหว่างการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตลอดระยะเวลา 1 ปีการศึกษา สำหรับภายในนิทรรศการประกอบด้วย การแสดงจินตลีลาจีน โดย โรงเรียนขาณุวิทยา การแสดงวงดนตรีสตริงคอมโบ โดย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาแพงเพชร การเสวนาหัวข้อ “เปิดมุมมองใหม่กับการเรียนการสอนในยุค New Normal” และ เสวนา เรื่องพี่สอนน้องเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (red triangle button) ซึ่งนิทรรศการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2565 ณ ลานหน้าอาคารนวัตกรรม คณะครุศาสตร์

 

Back
นิทรรศการนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564
 
Download
นิทรรศการนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564
 
Download
นิทรรศการนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564
 
Download
นิทรรศการนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564
 
Download
นิทรรศการนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564
 
Download
นิทรรศการนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564
 
Download
นิทรรศการนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564
 
Download
นิทรรศการนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564
 
Download
นิทรรศการนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564
 
Download
นิทรรศการนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery