RSS

สัมมนาโครงงานวิทยาศาสตร์ "Academic SeminarOn Science Project 2021" ครั้งที่ 5

     วันที่ 9 มีนาคม2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดสัมมนาโครงงานวิทยาศาสตร์ "Academic SeminarOn Science Project 2021" ครั้งที่ 5 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาฯ ณ ห้องประชุมครุร่มสัก 1 อาคารคณะครุศาสตร์ กิจกรรมนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และต่อยอดพัฒนาทักษะทางวิชาการเพื่อให้นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์สามารถทำงานวิจัย ซึ่งเป็นการบูรณาการของรายวิชาวิธีวิจัยวิทยาศาสตร์

Back
สัมมนาโครงงานวิทยาศาสตร์ "Academic SeminarOn Science Project 2021" ครั้งที่ 5
 
Download
สัมมนาโครงงานวิทยาศาสตร์ "Academic SeminarOn Science Project 2021" ครั้งที่ 5
 
Download
สัมมนาโครงงานวิทยาศาสตร์ "Academic SeminarOn Science Project 2021" ครั้งที่ 5
 
Download
สัมมนาโครงงานวิทยาศาสตร์ "Academic SeminarOn Science Project 2021" ครั้งที่ 5
 
Download
สัมมนาโครงงานวิทยาศาสตร์ "Academic SeminarOn Science Project 2021" ครั้งที่ 5
 
Download
สัมมนาโครงงานวิทยาศาสตร์ "Academic SeminarOn Science Project 2021" ครั้งที่ 5
 
Download
สัมมนาโครงงานวิทยาศาสตร์ "Academic SeminarOn Science Project 2021" ครั้งที่ 5
 
Download
สัมมนาโครงงานวิทยาศาสตร์ "Academic SeminarOn Science Project 2021" ครั้งที่ 5
 
Download
สัมมนาโครงงานวิทยาศาสตร์ "Academic SeminarOn Science Project 2021" ครั้งที่ 5
 
Download
สัมมนาโครงงานวิทยาศาสตร์ "Academic SeminarOn Science Project 2021" ครั้งที่ 5
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery