RSS

"เรียนภาษาอังกฤษอย่างไรให้สอบติดครูผู้ช่วย"

     วันที่ 15 มีนาคม 2565 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง "เรียนภาษาอังกฤษอย่างไรให้สอบติดครูผู้ช่วย" ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน การเสวนาในครั้งนี้มีรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์มาให้ความรู้ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน และบอกเคล็ดลับการเรียนว่าทำอย่างไรถึงประสบความสำเร็จให้กับรุ่นน้อง โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นแนวทางในการสอบรรจุครูผู้ช่วย

Back
เรียนภาษาอังกฤษอย่างไรให้สอบติดครูผู้ช่วย 2565
 
Download
เรียนภาษาอังกฤษอย่างไรให้สอบติดครูผู้ช่วย 2565
 
Download
เรียนภาษาอังกฤษอย่างไรให้สอบติดครูผู้ช่วย 2565
 
Download
เรียนภาษาอังกฤษอย่างไรให้สอบติดครูผู้ช่วย 2565
 
Download
เรียนภาษาอังกฤษอย่างไรให้สอบติดครูผู้ช่วย 2565
 
Download
เรียนภาษาอังกฤษอย่างไรให้สอบติดครูผู้ช่วย 2565
 
Download
เรียนภาษาอังกฤษอย่างไรให้สอบติดครูผู้ช่วย 2565
 
Download
เรียนภาษาอังกฤษอย่างไรให้สอบติดครูผู้ช่วย 2565
 
Download
เรียนภาษาอังกฤษอย่างไรให้สอบติดครูผู้ช่วย 2565
 
Download
เรียนภาษาอังกฤษอย่างไรให้สอบติดครูผู้ช่วย 2565
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery