RSS

โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับที่ 1 ขั้น 2 ฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง , ลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) รุ่นที่ 1

          วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ที่ค่ายรามจิตติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับที่ 1 ขั้น 2 ฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง , ลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาปฐมวัย และสาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จำนวน 108 คน เข้าร่วมอบรม     

          สำหรับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์มีความรู้เกี่ยวกับกิจการลูกเสืออย่างถูกต้อง เพื่อเสริมสร้างนักศึกษาให้เป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่มีสุขภาวะที่ดีทั้งในด้านความคิด หลักการ ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่ถูกต้อง และเพื่อให้นักศึกษาได้ก้าวเข้าสู่การเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือตามมาตรฐานของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Back
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562
 
Download
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562
 
Download
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562
 
Download
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562
 
Download
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562
 
Download
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562
 
Download
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562
 
Download
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562
 
Download
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562
 
Download
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562
 
Download
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562
 
Download
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562
 
Download
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562
 
Download
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562
 
Download
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562
 
Download
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562
 
Download
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562
 
Download
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562
 
Download
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562
 
Download
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562
 
Download
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562
 
Download
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562
 
Download
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562
 
Download
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562
 
Download
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery