RSS

                                                                      กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
             วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมครุร่มสัก2 อาคารคณะครุศาสตร์ ชั้น 3 โดย รศ.ดร.วชิระ  วิชชุวรนันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด "กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1" พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทกับนักศึกษาที่จะออกฝึกสอน และในการนี้มีรศ.ดร.บัณฑิต  ฉัตรวิโรจน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ สนทนาพบปะและให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวระหว่างการฝึกสอนในสถานศึกษา ของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ชั้นปีที่ 5
                                                                                         ภาพ/ข่าว โดย : งานประชาสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Back
img_9815_resize
 
Download
img_9809_resize
 
Download
img_9808_resize
 
Download
img_9805_resize
 
Download
img_9804_resize
 
Download
img_9802_resize
 
Download
img_9801_resize
 
Download
img_0864_resize
 
Download
img_0847_resize
 
Download
img_0844_resize
 
Download
img_0835_resize
 
Download
img_0829_resize
 
Download
img_0811_resize
 
Download
img_0807_resize
 
Download
img_0801_resize
 
Download
img_0789_resize
 
Download
img_0788_resize
 
Download
img_0756_resize
 
Download
img_0752_resize
 
Download
img_0749_resize
 
Download
img_0745_resize
 
Download
img_0736_resize
 
Download
img_0731_resize
 
Download
img_0709_resize
 
Download
img_0701_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery