RSS

"ร่วมมือ ร่วมใจ สร้างครูรุ่นใหม่หัวใจรัก(ษ์)ถิ่น โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูครูรุ่นใหม่"

          วันที่12-14 กันยายน 2562 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสถาบันผลิตและพัฒนาครูรัก(ษ์)ถิ่น "ร่วมมือ ร่วมใจ สร้างครูรุ่นใหม่หัวใจรัก(ษ์)ถิ่น โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูครูรุ่นใหม่" เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน ซึ่งมีการลงนามในหนังสือความร่วมมือเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครูโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 โดยมีรศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามในครั้งนี้

Back
70853850_1856002557878842_1542057279770066944_n
 
Download
70667745_2934049536615316_6597486889584820224_n
 
Download
70368580_933501960337710_1948881559914283008_n
 
Download
70192688_2350840858465721_3845541565959241728_n
 
Download
70148143_549821345561953_1617242314374119424_n
 
Download
69974538_2372855776367462_4278917101999095808_n
 
Download
69962295_484671988747928_2108559068065955840_n 1
 
Download
69962295_484671988747928_2108559068065955840_n
 
Download
69947850_2393857904211867_5314258559708430336_n
 
Download
69850022_424686098166076_3267965857325645824_n
 
Download
69849451_455632188365895_5940171604112703488_n
 
Download
69798651_425325968102229_4358323840347013120_n
 
Download
69781635_2358891541044422_6541317543510933504_n
 
Download
69689626_2350785818517807_1805505372501311488_n
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery